Przed zakupem

Właścicielem serwisu – sklepu internetowego lanatural.pl  (przedsiębiorca Tomasz Prokop prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Prokop z siedzibą w Niepołomicach (32-005), przy ulicy Na Tamie 2a, wpisanym do CEIDG, NIP: 6831954573) informuje:

1. Wszelkie towary dostępne w Serwisie www.lanatural.pl są produktami firmy LR Health and Beauty Systems i zostały opisane na stronie internetowej. Opis zawiera krótką charakterystykę produktu oraz cenę brutto, zawierającą podatki i opłaty w wysokości wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wyrażoną w złotych polskich

2. Sprzedawca porozumiewa się z Kupującymi telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, wykorzystując dane podane przez Kupującego podczas składania zamówienia.

3. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres ul.Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice

4. Opcje dostawy i koszty:

Poczta Polska

– przelew 12,9 zł
– pobranie 17,00 zł

Kurier

– przelew 16,00 zł
– pobranie 22, 00 zł

5. Sklep umożliwia klientowi następujące formy płatności:

– przedpłata na konto bankowe,
– płatności on-line,
– płatność gotówką przy odbiorze.
W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto sprzedawcy, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy sprzedającego:
mBank 70 1140 2004 0000 3102 3651 7743. W tytule przelewu prosimy o podanie numeru zamówienia.

6. Sklep realizuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Na termin otrzymania przesyłki przez Kupującego składa się czas realizacji Zamówienia i czas dostawy przesyłki. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających dotrzymanie terminu Kupujący zostanie o nich niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.

7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wszelkie informacje związane z reklamacjami i odstąpieniem od umowy znajdą Państwo w Regulaminie dostępnym pod adresem:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY dostępny jest również w zakładce Regulamin oraz Odstąpienie od umowy.

Powyższe informacje wynikają z obowiązków nałożonych na przedsiębiorców przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827), która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014 r..