Odstąpienie od umowy

Drogi Kliencie,

Jeśli dokonałeś zakupu w naszym sklepie internetowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo zwrócić towar bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Jeśli chcesz skorzystać z takiego prawa, wystarczy, że wyślesz do nas stosowne oświadczenie.

JAK ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE?

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

  • Wysyłając oświadczenie drogą pocztową na adres: Tomasz Prokop, ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice
  • Wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@lanatural.pl

Jeżeli zdecydujesz się na złożenie oświadczenia drogą elektroniczną, poinformujemy Cię o przyjęciu zgłoszenia niezwłocznie po jego otrzymaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Sz. P. Tomasz Prokop,

ul. Na Tamie 2a, 32 – 005 Niepołomice

 

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży

 

następujących rzeczy / umowy dostawy następujących rzeczy / umowy o dzieło polegającej na

 

wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Data zawarcia umowy/odbioru*………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta(-ów) (pełny adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail):

.……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………..

 

data, podpis Konsumenta (-ów)(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

  • niepotrzebne skreślić

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację

dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie

otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Konsument ma obowiązek odesłać lub przekazać rzecz na adres Sprzedawcy: ul. Na Tamie 2A, 32 – 005 Niepołomice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin ten jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadkach zawarcia umowy:

a)w której przedmiotem świadczenia są Towary ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki

termin przydatności do użycia

b)w której przedmiotem świadczenia są Towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu